• Home
  • De basis van ADOBE Illustrator

De basis van ADOBE Illustrator

Resolutie onafhankelijk?

Naar wens vergroten zonder verlies van kwaliteit


Geen pixels maar vectoren

Anders dan pixelafbeeldingen bestaan vectorafbeeldingen niet uit afzonderlijke beeldpunten, maar uit zogenaamde meetkundige objecten zoals lijnen, cirkels of curves die door parameters zoals beginpunt, eindpunt, straal, kantlengte, lijndikte, kleur en vulpatronen worden gedefinieerd. Moderne vector tekenprogramma’s geven ook kleurverloop en transparantie weer. Deze objecten worden niet gedefinieerd als een opeenvolging van pixels, maar logisch beschreven aan de hand van hun eigenschappen. Voor de beschrijving van een eenvoudige cirkel zijn bij vectorafbeeldingen dus alleen de positie van het middelpunt, de straal, de kleur en de lijndikte nodig om het object in elke denkbare afmeting af te beelden.

Hier blijkt het grote voordeel van vectorafbeeldingen ten opzichte van rasterafbeeldingen: een afbeelding die onafhankelijk van beeldpunten met objecteigenschappen wordt beschreven, kan naar wens worden vergroot zonder verlies van kwaliteit, omdat de opgeslagen parameters gewoon worden omgerekend naar de nieuwe afmeting. Een cirkel die in een pixelafbeelding is gedefinieerd met een exact vastgesteld aantal beeldpunten, vertoont echter vanaf een bepaalde vergroting een trap- of aliaseffectwaarbij de afzonderlijke pixels te zien zijn. In tegenstelling tot een pixelafbeelding, waarbij voor grootformaat afbeeldingen ook meer beeldpunten nodig zijn, heeft de weergavegrootte van een vectorafbeelding geen invloed op de benodigde opslagruimte. Die wordt bepaald door het aantal opgeslagen parameters.