• Home
 • De basis van ADOBE Illustrator

De basis van ADOBE Illustrator

Kleuren, stalen, verloop en patronen

Kleuren in Adobe Illustrator

De vulling of lijn kan een kleur, verloop of patroon zijn. Voor al uw objecten, figuren ga je hieruit a.d.h.v. onderstaande paletten een keuze moeten maken.U kunt kleuren voor uw illustraties selecteren via een groot aantal verschillende tools, deelvensters en dialoogvensters in Illustrator. U kunt de manier waarop u kleur selecteert, laten afhangen van uw illustratie. Als u bijvoorbeeld bepaalde door uw bedrijf goedgekeurde kleuren wilt gebruiken, kunt u het beste kleuren selecteren die in een door het bedrijf goedgekeurde stalenbibliotheek staan. Als u kleuren wilt afstemmen op kleuren in andere illustraties, kunt u het pipet of de Kleurkiezer gebruiken en exacte kleurwaarden opgeven.

In het deelvenster Stalen en de deelvensters met stalenbibliotheken vindt u afzonderlijke kleuren en kleurgroepen. U kunt een kleur kiezen in vooraf gedefinieerde stalen en bibliotheken of u kunt uw eigen stalen of bibliotheken maken. U kunt ook bibliotheken importeren. In de kleurkiezer ziet u een kleurenspectrum waarin u kleuren op visuele basis kunt selecteren. Ook bevat dit venster kleurstalen en vakken voor kleurwaarden waarin u kleuren handmatig kunt definiëren. Voor wie dieper ingaan op de kleurkeuze is het van belang te weten in welke kleurmodi we kunnen werken. Een effen kleur of een proceskleur wordt gedrukt met een combinatie van vier standaardprocesinkten: cyaan, magenta, geel en zwart. Standaard definieert Illustrator nieuwe stalen als proceskleuren. Algemene proceskleuren worden, als u een algemene kleur bewerkt, automatisch overal in uw illustratie bijgewerkt. Alle steunkleuren zijn algemene kleuren, maar er zijn zowel algemene als lokale proceskleuren. U kunt algemene kleurstalen herkennen aan het pictogram voor algemene kleuren  (in de lijstweergave van het deelvenster) of aan het driehoekje in de hoek onderaan (in de miniatuurweergave van het deelvenster).

Kleurmodi

CMYK

CMYK (cyan, magenta, yellow, key) is een systeem om met vier basiskleuren, inclusief zwart, een groot aantal kleuren te kunnen verkrijgen door subtractieve kleurmenging. Dit systeem wordt vooral gebruikt bij drukinkten. Ook komt soms het CMY-systeem voor, waarbij geen zwart wordt gebruikt. Echter in druktechniek leidt dit doorgaans tot te lichte afbeeldingen, omdat de resultante van pure cyaan, magenta en geel donkergrijs is. Verder wordt de combinatie van die drie kleuren vaak een beetje bruinachtig, in plaats van echt zwart.

 • C staat voor cyan (cyaan), bij additieve kleurmenging een combinatie van groen en blauw licht;
 • M staat voor magenta, een combinatie van rood en blauw licht;
 • Y staat voor yellow (geel), een combinatie van rood en groen licht;
 • K staat voor key plate.

Bij meerkleurendruk betekent key plate de drukplaat met de ‘artistieke details’, dat wil zeggen de lijnen en effecten (in tegenstelling tot kleur-vlakken). Deze details worden gewoonlijk in de donkerste kleur gedrukt, dus bij de vierkleurendruk CMYK in zwart.

CMYK code

De CMYK-code voor een kleur wordt weergegeven door het dekkingspercentage van de vier inkten die nodig zijn om die kleur te verkrijgen. Wanneer we de basiskleuren langs drie assen uitzetten, krijgen we de CMYK-kleurenkubus.

RGB

Het is moeilijk om met CMYK-kleuren en RGB-kleuren te reproduceren (kalibratie uit te voeren). Daarenboven is het kleurengamma (GAMUT) van waarneembare kleuren die als RGB ook beperkt. Nu worden er in de grafische industrie verschillende kleur- en inktsystemen gebruikt die niet binnen het RGB-kleurengamma vallen. RGB heeft dan ook een grotere kleurenruimte, omdat we met licht werken, dan CMYK daarentegen waar we werken we met inkten.

Kleuren, stalen en kleurenkiezer

In deze palet maakt u de kleuren aan a.d.h.v. de kleurcode. Deze zijn meestal opgebouwd uit CMYK of RGB waarden zoals hierboven besproken. Voor welke toepassing dient jouw tekening of artwork? Naast de RGB en CMYK waarden kunnen we ook aan de slag met HSB waarden of #hex kleurcodes. De kleur wordt aangemaakt in het palet “kleur” of in de “kleurenkiezer”. Deze kleur komt actief te staan en kan dus toegekend worden aan objecten. Om deze kleur vast te houden en/of te bewaren moeten we deze kleur opslaan in onze stalenpalet. Het is ook mogelijk de kleuren te veranderen van naam en te groeperen.

Kleuren toevoegen uit bibliotheek

Naast de zelf gemaakte kleuren heeft Illustrator nog een hele bibliotheek van voorgedefinieerde kleuren per thema of per kleurenspectrum klaar.

 

Verlopen

U kunt een verloop maken of wijzigen met het deelvenster Verloop of de tool Verloop. Gebruik de tool Verloop als u verlopen rechtstreeks in de illustratie wilt maken of aanpassen en de aanpassingen in real-time wilt bekijken. De tool Verloop en het deelvenster Verloop hebben vele opties gemeen. Er zijn echter enkele taken die u alleen kunt uitvoeren met de tool of met het deelvenster. Met de tool en het deelvenster Verloop kunt u meerdere kleurstops en de locatie en spreiding van deze stops opgeven. U kunt ook de hoek waaronder de kleuren worden weergegeven, de verhouding van een elliptisch verloop en de dekking van elke kleur opgeven. Ook hier vinden voorgedefinieerde verlopen terug in de bibliotheken. In Illustrator kunt u de volgende drie typen verloop maken:

 • Lineair
  Hiermee laat u kleuren in een rechte lijn overvloeien van een bepaald punt in een ander.
 • Radiaal
  Hiermee laat u kleuren in een rond patroon overvloeien van een bepaald punt in een ander.
 • Vrije vorm
  Hiermee brengt u een geleidelijke overvloeiing van kleurstops tot stand in een vorm, en wel in een geordende of willekeurige volgorde zodat een natuurlijk ogende overvloeiing ontstaat. Een vrije-vormverloop kan worden toegepast in twee modi:
  • Punten:  Gebruik deze modus om schaduw aan te brengen in het gebied rond een kleurstop.
  • Lijnen: Gebruik deze modus om schaduw aan te brengen in het gebied rond een lijn.

Opmerking: Een kleurstop is een punt op de verloopannotator (lineair en radiaal) of op het object (vrije vorm) die de kleur van het verloop bepaalt. U kunt de kleur van de kleurstop wijzigen om een verloop in te stellen.

 

Patronen

Illustrator beschikt over veel patronen die u kunt vinden in de voorgedefinieerde stalen van Illustrator. Met behulp van de tools van Illustrator kunt u bestaande patronen aanpassen en geheel nieuwe patronen ontwerpen. Patronen die zijn bedoeld om objecten te vullen (vulpatronen), verschillen qua ontwerp en verdeling van patronen die zijn bedoeld om via het deelvenster Penselen op een pad te worden toegepast (penseelpatronen). Voor de beste resultaten dient u vulpatronen te gebruiken om objecten te vullen en penseelpatronen om omtrekken aan objecten toe te voegen.

 


 

OPDRACHT 2.3

Maak in het stalenpalet verschillende kleuren aan die je wenst te gebruiken in jouw artwork. Een effen kleurenstaal, een verloopstaal en een staal vanuit een bibliotheek.
Creëer daarbij een nieuw patroon dat ook gedefinieerd wordt in het stalenpalet.
Succes!